Dziś poniedziałek , 20 marca 2023 r. imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

DOKUMENT STOLICY APOSTOLSKIEJ O ODPUŚCIE DLA NASZEJ ŚWIĄTYNI


Dnia 21 czerwca 2022.

Z polecenia Ojca Świętego Franciszka PENITENCJARIA APOSTOLSKA udziela
z serca Odpustu pod zwykłymi warunkami, które należy odpowiednio wypełnić
(sakramentalna Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach papieża).
Odpust może być uzyskany przez szczerze skruszonych i zjednoczonych w miłości
wiernych od dnia 21 czerwca 2022 roku aż do dnia 24 czerwca roku 2023,
jeśli pielgrzymując nawiedzą kościół prepozyturalny czyli bazylikę świętego Jana
Chrzciciela i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych
albo przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na pobożne rozmyślanie,
kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Najświętszej
Maryi Panny i świętego Jana Chrzciciela.
Odpust można ofiarować także jako wsparcie dla dusz wiernych w czyśćcu
cierpiących.
Parafianie, którym na przeszkodzie staje podeszły wiek, choroba lub inna poważna
przyczyna, podobnie jak inni są w stanie uzyskać odpust zupełny,
jeśli wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i podjąwszy
postanowienie, że wypełnią, jak tylko będzie to możliwe, trzy zwyczajowe warunki
włączą się duchowo w obchody rocznicowe, ofiarując miłosiernemu Bogu przez
Najświętszą Maryję modlitwy i swoje cierpienia lub dokuczliwości życia.
Aby zaś dostęp do zyskania nadprzyrodzonej łaski przebaczenia przez klucze
Kościoła stał się łatwiejszy dzięki miłości duszpasterskiej, Penitencjaria prosi usilnie,
aby proboszcz i kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do słuchania
spowiedzi, chętnie i ofiarnie oddali się sprawowaniu Sakramentu Pokuty
w obchodzącej jubileusz świątyni i udzielali często Komunii świętej chorym.
Obowiązuje tylko w tym przypadku, bez względu na jakiekolwiek inne
rozporządzenia.

Kardynał Maurus Piacenza, zwierzchnik penitencjarii

Odsłon: 531