Dziś poniedziałek , 26 lutego 2024 r. imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
2011-05-22

Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, (J 14, 6) wiecej »

2011-05-15

Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Dobrego Pasterza. Codziennie słuchamy różnych „pasterzy”, którzy mają wpływ na nasze myślenie i postępowanie. Dzisiaj  w Światowym Dniu Modlitw o Powołania do Służby w Kościele stajemy przed Jezusem – prawdziwym Pasterzem, by wspólnie porosić o ochotne młode serca do pracy w Jego owczarni. Modląc się o nowe i święte powołania pamiętajmy o kapłanach pracujących wśród nas. wiecej »

2011-05-08

Niedziela jest czasem gdy wspólnie wyznajemy naszą świętą wiarę w Boga Trójjedynego. Pod najprostszymi znakami chleba i wina Bóg przychodzi do każdego z nas, aby nas umocnić w wyznawaniu tejże wiary. wiecej »

2011-05-01

Jedynym lekarstwem na nienawiść, wojnę i ból jest „łaska miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca"(Jan Paweł II). Prośmy razem w tak szczególnym dniu - beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II - dobrego Boga o „wyobraźnię Miłosierdzia" dla nas i naszych bliskich, by wszelka niesprawiedliwość znalazła kres w blaskach Prawdy. wiecej »

2011-04-17

Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej, rozpoczynamy tydzień Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W ciągu całego Wielkiego Postu  szukaliśmy dróg nawrócenia do Chrystusa. Dziś, na progu Wielkiego Tygodnia, niechaj sam krzyż stanie się źródłem odnowy wszystkiego w nas, którzy w Nim pokładamy nadzieję, by nie groziła nam duchowa znieczulica czy śmierć sumienia.
wiecej »

2011-04-10

Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie - najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela. Zadbajmy w naszym codziennym życiu o pokorne wzajemnie wspieranie się. Niech ten czas będzie pomocą do współprzeżywania we wspólnocie Kościoła smutku Wielkiego Tygodnia i radości Świąt Zmartwychwstania. wiecej »

2011-04-02

W okresie Wielkiego Postu wraz z Jezusem i Jego Kościołem na nowo odczytujemy Dekalog, wnikając w jego głębię. Mówimy „tak” Bogu, który nas kocha i nami kieruje. Wielką szansą i pomocą, abyśmy potwierdzili swoje „tak” Bogu są rekolekcje św., które dziś rozpoczynamy. Tak zaplanujmy czas, abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w świętych ćwiczeniach. Program rekolekcji wywieszony jest w gablotach.   wiecej »

2011-03-27

Czas Wielkiego Postu to także czas parafialnych rekolekcji wielkopostnych, które rozpoczniemy w naszej wspólnocie od przyszłej niedzieli. Rekolekcjom przewodniczył będzie o. Mieczysław Babraj redemptorysta z Barda Śląskiego. Tak zaplanujmy czas, abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w świętych ćwiczeniach. Już teraz prośmy w naszych modlitwach o dobre przeżycie tych świętych dni. wiecej »

2011-03-20

Kościół w dniu dzisiejszym kontempluje przemienione oblicze Chrystusa, aby utwierdzić nas w wierze. Wykorzystajmy dla pogłębienia naszej duchowości nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie żale i Drogę krzyżową. wiecej »

2011-03-13

Przyjęta Komunia Święta wydaje owoc przemiany i odnowy naszego życia, a usłyszane słowo Boga pokrzepia dusze i rozradowuje nasze serca.

wiecej »