Dziś niedziela , 29 stycznia 2023 r. imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Zwycięska Królowa Polski w Szczecinie

Historia kultu i przygotowania do koronacji Matki Bożej

w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie

Można postawić tezę, że tradycja kultu Matki Bożej w Bazylice św. Jana Chrzciciela sięga już początków budowy tej świątyni w XIX wieku. Przypomnijmy zatem kilka wątków z historii katolicyzmu na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie.

Oznaki wiary katolickiej na tej ziemi sięgają czasów księcia Polski Mieszka I. Oczywiście umowną datą jest chrzest księcia. Za panowania Bolesława Chrobrego w 1000 roku powstaje biskupstwo rezydencjalne (niemisyjne) w Kołobrzegu. W latach 1124 i 1128 biskup Otton z Bambergu, przy wsparciu ze strony księcia polskiego Bolesława Krzywoustego, dokonał chrystianizacji Pomorza. W 1140 roku w Wolinie utworzono biskupstwo, przeniesione później do Kamienia Pomorskiego. Powstają liczne kościoły, wierni w coraz większej liczbie przyjmują chrzest. Można stwierdzić, że misja św. Ottona miała charakter rekatolizacji.

Trzeba przypomnieć, że owocem pierwszej misji św. Ottona, której 900. rocznicę będziemy obchodzić w 2024 roku były liczne wspólnoty parafialne i wzniesione kościoły. Możemy się szczycić tym, że kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie ma fundamenty Ottonowe, chociaż jest on obecnie, od zakończenia drugiej wojny światowej własnością Kościoła Polskokatolickiego.

Świadectwem kultu Matki Bożej na tej ziemi są liczne Jej dedykowane kościoły, np: w Trzebiatowie, Brzesku, Chojnie i innych miejscowościach. Chociaż protestanci, po zwycięstwie reformacji w XVI wieku, nie oddawali czci Maryi jako Matce Bożej, to nie zniszczyli Jej wszystkich wizerunków i nie zmieniali wezwań kościołów Jej poświęconych.

Jak wcześniej wspomniałem, kult Matki Bożej odgrywał szczególną rolę w naszej świątyni. Budowa kościoła św. Jana Chrzciciela, dziś bazyliki, oparta jest na klasycznych wzorcach kościołów bazylikowych. Wzniesiony jest na planie krzyża, trzynawowy, w tym nawa środkowa – wyższa – o wysokości 16 m i dwie nawy boczne – niższe – o wysokości 14 m,. Transept tworzy krzyż z głównym sklepieniem o wysokości 18 m.

Patrząc na bryłę bazyliki dostrzegamy cztery wieże, trzy nad głównym portalem dedykowane Trójcy Przenajświętszej oraz nad transeptem poświęcona Matce Bożej.

Nad głównym wejściem do Bazyliki umieszczono napis ACCEDAMUS CUM FIDUCIA AD TRONUM MAIESTATIS – wyznanie wiary w żywą obecność Chrystusa w postaci Eucharystycznej. Zauważmy, że jest to pierwszy kościół katolicki w protestanckim mieście i regionie. Obok umieszczono kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wchodząc do bazyliki, na głównym filarze, obok prezbiterium, umieszczono figurę Matki Bożej Zwycięskiej. Nasuwa się przekonanie, że budowniczowie tej świątyni pragnęli potwierdzić nie tylko wyznanie wiary w przedziwne wstawiennictwo Matki Bożej, pośredniczki łask wszelkich, lecz wskazali, że Ona zwyciężyła wbrew tendencji protestanckiej, która nie uznaje Maryi jako Matki Boga i nie oddaje Jej czci.

Po bolesnym okresie drugiej wojny światowej i przejęciu przez Polskę ziem nad Odrą i Bałtykiem nastąpiła rekatolizacja regionu, przybyli tu bowiem w zdecydowanej większości Polacy-katolicy.

Doniosłym wydarzeniem w historii naszej świątyni było przekazanie przez Prymasa Polski, dziś czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wiernej kopii Jasnogórskiej Ikony, aby pod Jej opieką trwał i rozwijał się tu Kościół Chrystusowy, winnica Pana. Badając historię tego obrazu dochodzimy do stwierdzenia, że jest to dzieło pana profesora Leonarda Torwirta, artysty, konserwatora zabytków, dziekana Wydziału Malarstwa i Konserwacji na Uniwersytecie w Toruniu. Na zlecenie Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, przy pierwszej konserwacji cudownego obrazu z Sanktuarium Jasnogórskiego pan prof. Leonard Torwirt wykonał dwie kopie: jedna została zawieziona do Watykanu i ofiarowana Ojcu Świętemu Piusowi XII, druga jako Obraz Nawiedzenia, poświecona praz Ojca Świętego peregrynuje po naszej Ojczyźnie. Według informacji ks. inf. Romana Kostynowicza, kolejna, trzecia kopia została wskazana do Szczecina, aby połączyć duchowym węzłem ziemię nad Odrą i Bałtykiem z duchową stolicą Polski.

Uroczystego wprowadzenia i poświęcenia obrazu dokonał ówczesny biskup pomocniczy Administracji Apostolskiej w Gorzowie, późniejszy pierwszy biskup szczecińsko-kamieński Jego Ekscelencja Jerzy Stroba 6 grudnia 1959 roku. W akcie zawierzenia czytamy:

Ludność miasta Szczecina ku czci Matki Boskiej i Polski Królowej, mając na uwadze Śluby Jasnogórskie, przyrzeka szerzyć w swoim otoczeniu i na całej polskiej ziemi cześć i nabożeństwo ku Niej.

26 października 1960 roku ks. Julian Janas wystąpił do kurii w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o nadanie ołtarzowi przywileju. W piśmie z 31 października 1960 roku otrzymał pozytywną odpowiedź i od tego dnia po wieczne czasy ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej jest ołtarzem uprzywilejowanym ALTARE PREVILIGIATUM QUOTIDIANUM PERPETUUM.

Od chwili uroczystego wprowadzenia i poświecenia obrazu dzień rozpoczynamy od odsłonięcia obrazu przy dźwięku fanfar i powitania Matki Bożej śpiewem „Maryjo witamy Cię, Maryjo kochamy Cię, Maryjo błogosław nas, my dzieci Twe” trzy razy. Dzień kończymy Apelem Jasnogórskim i śpiewem przy zasłanianiu obrazu: „Maryjo żegnamy Cię, Maryjo kochamy Cię, Maryjo błogosław nas, my dzieci Twe”, również trzy razy.

Matka Boża doznaje w naszej bazylice szczególnej czci, o czym świadczą liczne wota i świadectwa otrzymanych łask. Tu wielu wiernych nie tylko z naszej parafii, ale z całego miasta i regionu przybywa, by prosić Maryję o pomoc i wstawiennictwo oraz zawierzać Jej swoje sprawy.

Na tej ziemi trwała walka z Kościołem Twego Syna. Zwyciężyłaś w czasach protestanckich, zwyciężyłaś w czasie wielkiej walki z kościołem w czasach komunistycznych. Gdy było bardzo trudno, Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński wszystko co Polskę stanowi, a więc Ojczyznę i Kościół oddał Tobie: swoją posługę, kapłanów i umiłowany Naród. Przyszło zwycięstwo, a jej widzialnym znakiem był pontyfikat św. Jana Pawła II.

Jesteśmy świadomi, że walka z Kościołem nie skończyła się, przybrała tylko inne formy. Dlatego my, pragniemy zgromadzić się u Twoich stóp pod przewodnictwem naszych Pasterzy. Chcemy uczyć się od Maryi głębokiej wiary, ufnej nadziei i gorącej, autentycznej miłości płynącej z Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, która wszystko zwycięża.

Trwając na modlitwie, która nas przygotowuje do wielkiego wydarzenia na tej ziemi - koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski - chcemy trwać w wierze i żyć na wzór Twojego świętego życia, Matko Jezusa i nasza najlepsza Matko.

Trwając na modlitwie chcemy wołać słowami pieśni:


Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo,

Ty za nami przemów słowo, Maryjo,

Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,

Swe Królestwo weź w porękę, Maryjo.


Zwyciężałaś w historii Tej ziemi, zwyciężaj w nas i poprzez nas.


Nasz arcypasterz ks. abp Andrzej Dzięga podjął decyzję o koronacji łaskami słynącego obrazu i ustanowił przy Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski. Od Adwentu Roku Pańskiego 2016 trwa w intencji koronacji codzienna modlitwa różańcowa pod przewodnictwem kapłanów o godz. 12:oo. Od stycznia bieżącego roku trwa Nowenna przed koronacją. W każdą ostatnią sobotę miesiąca gromadzą się wierni na modlitwie różańcowej o godz. 17:30, a o godz. 18:00 sprawowana jest uroczysta Msza św. pod przewodnictwem naszych pasterzy. Na nowennę od miesiąca stycznia do września przybywają kapłani wraz z wiernymi dekanatów Szczecina, aby trwaniem u stóp Zwycięskiej Królowej Polski zawierzać swoje intencje, intencje Kościoła i umiłowanej Ojczyny Bogu przez Jej wstawiennictwo. Od dnia ogłoszenia dekretu o koronacji tj. od 28 maja 2017 r. w każdą sobotę sprawowana jest Msza św. przy ołtarzu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski. Trwa duchowe przygotowanie do dziejowego wydarzenia, jakim będzie koronacja Jej wizerunku.

Zanosząc modlitwy, przygotowujemy korony dla Matki Bożej oraz suknię. Pragniemy, aby zarówno suknia jak i korony były darem serc wiernych, kochających Matkę Bożą i ufających Jej przemożnemu wstawiennictwu. Każdy może mieć swój osobisty wkład w tym dziejowym wydarzeniu przez modlitwę, ale również poprzez złożony dar materialny (precjoza złote lub srebrne) lub złożenie ofiary na ten cel. Precjoza można składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Ofiary na tacę lub na konto parafii: Parafia rzymskokatolicka przy Bazylice św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3A; 70-400 Szczecin z dopiskiem: Dar na suknię i korony dla Matki Bożej. Konto PKO BP nr 91 1020 4795 0000 9502 0004 5369.


Naszemu pokoleniu przypadł udział pierwszej koronacji obrazu Matki Bożej w naszym mieście. To wydarzenie będzie miało miejsce w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę – Polskę w dniu 13. października 2018 r. o godz. 11.00. Już dziś zapraszamy na to szczególne wydarzenie religijne, ale również i patriotyczne – narodowe.

Ks. prałat Aleksander Ziejewski

proboszcz parafii i kustosz sanktuarium

Odsłon: 2088