Dziś Środa , 17 lipca 2024 r. imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny


                                   RÓŻANIEC RODZICÓW                                                               


Wspólnoty Żywego Różańca przedstawiają Bogu w modlitwie intencje dotyczące całego świata, ale spośród nich na szczególną uwagę zasługują Róże Rodziców. Modlitwa, jaką dorośli otaczają dzieci, jest pięknym wyrazem ich miłości i prawdziwej troski o ich życie duchowe, a ponadto jest formą oddania czci Bogu, oddaniem się w opiekę Matce Zbawiciela i miejscem doświadczenia łaski, która przemienia serce i umacniania więzi w rodzinie.

Różaniec Rodziców jest modlitwą wstawienniczą rodziców, dziadków, rodziców chrzestnych i innych osób, którzy modlą się na różańcu w intencji swoich dzieci, wnuków, prawnuków, dzieci adoptowanych i objętych duchową adopcją, chrześniaków, synowych i zięciów. W naszych czasach potrzeba duchowego wzmocnienia rodzin jest bardzo pilna. Musimy na nowo, na fundamencie wiary, budować relacje z Panem Bogiem i relacje międzyludzkie w rodzinach. Nasze słabości i grzechy, jak również słabości i grzechy naszych przodków są przyczyną osłabienia, a niekiedy nawet zaniku w nich wiary i zaufania Bogu. Żyjemy szybko, pracujemy dużo, co sprawia, że w naszej codzienności często zapominamy o Bogu, o naszych chrześcijańskich powinnościach, o Dekalogu, o miłości.

Odmawianie Tajemnic Różańca pozwala nam wejść w dialog z Bogiem, zbliżyć się do Jezusa i Świętej Rodziny, poznawać i rozważać Życie, Męczeństwo, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ta modlitwa zmienia nasze serca, nasze życie rodzinne, relacje sąsiedzkie i we wspólnocie parafialnej. Zmiany te, jeśli są zauważane przez nasze dzieci i bliskich, budzą zastanowienie, pociągają, stają się okazja do nawrócenia.

Czasami nasze dzieci i wnuki są daleko od nas, bo uczą się lub pracują w odległych miastach, czasami – tak po ludzku – jesteśmy bezradni i bezsilni wobec ich postępowania i wyborów. Jednak otaczając je modlitwą, zawierzamy je przez Maryję Panu Bogu i zakorzeniamy je w Chrystusie, mając nadzieję, że nasze oddanie ich Bogu jest lub będzie również ich osobistym oddaniem się Jemu.

Jezus, umierając na Krzyżu, dał nam Maryję za Matkę. To był Jego testament. Maryja w objawieniach wielokrotnie prosiła, abyśmy odmawiali różaniec. Możemy odmawiać go sami, ale warto, żebyśmy modlili się wspólnie, bo „tam, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Niejednokrotnie nasza wspólna modlitwa staje się noszami, na których przynosimy nasze dzieci w pobliże Jezusa (por. Mk 2,3-5).

Odmawiając różaniec, modląc się za dzieci, uczestnicząc świadomie we Mszy Świętej, w nabożeństwach pierwszych sobót, pierwszych piątków, procesjach fatimskich czy innych nabożeństwach jako rodzice dajemy naszym dzieciom świadectwo wiary, ale co ważne – najpierw sami się nawracamy. Różaniec zmienia nas, uzdrawia relację z Panem Bogiem i odnawia w nas nasze dziecięctwo Boże.

To my – rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie – powinniśmy stanowić silny i mocny fundament oparty na wartościach, na miłości i zaufaniu Bogu. Możemy założyć ręce, narzekać na nasze dzieci i nie robić nic, ale możemy też pogłębiać naszą wiarę, udoskonalać się w Bogu przez Maryję, naśladować Jezusa i dzięki Bożej łasce sprawiać, że nasze życie będzie podobało się Panu Bogu! Nasze modlitwy mogą być jak krople wody, które Jezus przemieni w wino błogosławieństw i łask dla nas i naszych dzieci. Cud, jaki uczynił w Kanie Galilejskiej, może się wydarzyć również w naszych rodzinnych Kanach. Bywa, że Pan Bóg nie „działa od razu”, czasami wydaje się, że sytuacja zmienia się na gorsze, ale trzeba trwać w modlitwie mimo wszystko, wierząc, że Pan Bóg słucha naszych modlitw i wie, kiedy i jak zadziałać. Ważne też, abyśmy pytali sami siebie, czy nasze intencje i pragnienia przedstawiane w modlitwie są zgodne z wolą Bożą.

Możemy mieć pewność, że nasza wytrwała modlitwa wzmacnia nasze dzieci. Kiedy modlimy się z wiarą, nadzieją i ufnością, że nie ma modlitw niewysłuchanych, wzrasta nasza miłość i pokój serca. Każdego dnia błogosławmy nasze dzieci i dziękujmy za nie Bogu. Dziękujmy też Maryi za Jej wstawiennictwo, za pomoc w prowadzeniu nas do Jezusa.

Osoby zainteresowane informujemy, że w naszej parafii działają dwie Wspólnoty Róż Rodziców: pod patronatem św. Jana Pawła II, papieża (od 7 maja 2017 r.) i św. Józefa (od października 2017 r.).

KONTAKT : p. Anna Zabłocka - 601-577-984

Odsłon: 9964