Dziś wtorek , 18 czerwca 2024 r. imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

            Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w swojej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Jako tradycyjna wspólnota modlitewna poprzez modlitwę i ofiarę pragnie wynagradzać Panu Bogu wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaskę miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących; natomiast poprzez zgłębianie cnoty ufności pragnie służyć Bogu, świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich

            Od 1998 roku wspólnota otoczona jest oficjalną opieką Kościoła, księży jezuitów z Kalisza, którzy prowadzą rekolekcje formacyjne i spotkania modlitewne w kaliskim sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. Ośrodki małych Rycerzy znajdują się w wielu miastach i miejscowościach w Polsce, a także na świecie. Co roku cała wspólnota odnawia swój akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski w Częstochowie.

            W Szczecinie dzięki przychylności ks. prał. dra Aleksandra Ziejewskiego wspólnota Małych Rycerzy istnieje od 2000 roku przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Obecnie skupia 52 osoby, należące do różnych parafii miasta i okolic.

            Spotkania modlitewne odbywają się raz w tygodniu, w każdy wtorek o godz. 15:00, a rozpoczynają się Koronką do Bożego Miłosierdzia i Mszą św. Następnie jest godzinna modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a potem wspólne spotkanie z ks. proboszczem. W każdy II piątek miesiąca wspólnota podejmuje całonocną adorację przed najświętszym Sakramentem (w godzinach: od 21:00 do 7:00), z Eucharystią o północy.

            Ta grupa modlitewna ma świadomość, że największą i najdoskonalszą modlitwą jest ofiara samego Boga Jezusa Chrystusa we Mszy św. Wspólnota zamawia wiele intencji mszalnych, m. in. w każdy wtorek miesiąca modlitewną pamięcią obejmuje Kościół Święty, Ojca świętego, osoby konsekrowane, wspólnoty zakonne, Ojczyznę, zatwardziałych grzeszników, dusze czyśćcowe. Średnio w ciągu roku zamawianych jest ok. 80 intencji.

            Ponadto grupa uczestniczy w ogólnopolskich inicjatywach małych Rycerzy podejmowanych w określonych intencjach: np. 40-dobowe Jerycho modlitewne (grupa szczecińska, 5 dób), codzienna lektura Pisma Świętego przez 90 dni, w okresie wielkopostnym podjęcie 40-dniowego postu (każdego dnia inna osoba), odmawianie siedmiu koronek, zmawianie ustalonych intencji mszalnych w ośrodkach całego kraju, tak, aby każdego dnia przez cały miesiąc była odprawiana inna Msza św. i inne.

            Mali Rycerze czynnie uczestniczą w życiu naszej parafii (procesje, adoracje, droga krzyżowa). Do grupy Małych Rycerzy należy dużo osób cierpiących, ciężko chorych. Ich bóle i cierpienia są potężną ofiarą przebłagalną rozbrajającą Sprawiedliwość Bożą i wyjednującą wszystkim łaskę Miłosierdzia Bożego.

Więcej informacji: http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/

Kontakt: Anna Stemplowska - 604872263

Odsłon: 10902