Dziś wtorek , 18 czerwca 2024 r. imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Krzyż mistyczny

wiecej »Połączenie elementów powstałych w różnym czasie znalazło swój najdobitniejszy wyraz w sposobie potraktowania ołtarza głównego, będącego wynikiem kompilacji elementów zabytkowych z powstałymi współcześnie. Niezwykle okazale prezentuje się jego nastawa, wykonana na początku lat sześćdziesiątych XX wieku przez nieżyjącego już artystę i konserwatora zabytków prof. Leonarda Torwirta z Torunia. Została ona ustawiona na mensie i antepedium pierwotnego neogotyckiego ołtarza z 1890 roku i zwieńczona przymocowaną do nowego drzewca neobarokową figurą Chrystusa Ukrzyżowanego z końca XIX wieku.

wiecej »Niemal bliźniaczo ukształtowane i snycersko opracowane zostały dwa ołtarze boczne, umieszczone w kaplicach przyprezbiterialnych. W czasie powojennej odbudowy kościoła zamianie uległo ich usytuowanie. Obecnie w lewej, zachodniej kaplicy, znajduje się ołtarz św. Józefa, zaś w prawej, wschodniej - Matki Boskiej Częstochowskiej.

wiecej »Znacznie skromniejszy od dwóch poprzednich jest ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy znajdujący się w kaplicy podwieżowej, przylegającej do kruchty od strony zachodniej. Niemal pozbawiony snycerskiego wystroju, odznacza się prostotą formy i harmonią proporcji.

wiecej »Już na początku XX wieku kościół został wzbogacony o nowe neogotyckie elementy wyposażenia. Wśród nich poziomem artystycznego i warsztatowego wykonania wyróżnia się ołtarz Pięty anielskiej, umieszczony w dawnej kaplicy chrzcielnej, której okna ozdobiono wówczas ornamentalnymi witrażykami.

wiecej »Najokazalej pod względem bogactwa snycerskiego wystroju prezentuje się neogotycka ambona, ustawiona przy lewym filarze transeptu. Jej ośmioboczny w rzucie korpus jest wsparty na wiązkowym filarze o skomplikowanej formie. Ścianki korpusu, podzielone dużymi ostrołukowymi płycinami, ozdobione są dekoracją maswerkową złożoną z rozet, trójliści i odcinków koła oraz ornamentalnej wici roślinnej.

wiecej »Pomniki (ołtarze):Spośród neogotyckich elementów wyposażenia, powstałych równocześnie z kościołem, tylko chrzcielnica wykonana jest z piaskowca. Początkowo stała w specjalnie dla niej przeznaczonej kaplicy w zachodnim ramieniu transeptu. Po umieszczeniu w niej ołtarza z przedstawieniem Pięty, chrzcielnice przesunięto pod ścianę północną transeptu, gdzie eksponowana jest do dziś.

wiecej »Całun Turyński (kopia)

wiecej »W transepcie zobaczyć można jeszcze kilka zabytków należących do pierwotnego wyposażenia świątyni. W jego ramionach po stronie północnej znajdują się drewniane i polichromowane rzeźby dwóch świętych, ujęte neogotycka oprawą snycerską. Ustawione na konsolach z zapieckami, zwieńczone zostały baldachimami o ażurowej dekoracji maswerkowej. W lewym ramieniu transeptu umieszczono figurę św. Alojzego Gonzagi, zaś w prawym św. Ottona z Bambergu.
wiecej »Drewniana i polichromowana figura Matki Boskiej Zwycięskiej po drugiej wojnie światowej była czasowo przeniesiona do kościoła pw. św. Rodziny, skąd powróciła na swoje dawne miejsce w 1957 roku. Ustawiona na konsoli, pierwotnie połączona była z niezrachowanym dziś zapieckiem i baldachimem. Widoczny nad figurą, współcześnie wykonany baldachim, swą formą tylko nawiązuje do poprzedniego. Nieznany autor tego interesującego wizerunku przedstawił Marię stojącą na półksiężycu w koronie, zwieńczonej krzyżem. Tulone przez nią Dzieciątko Jezus prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, w lewej zaś trzyma kule z krzyżem. 

wiecej »Około 1950 roku, w niewyjaśnionych okolicznościach, pojawiło się w kościele sporych rozmiarów płótno z malowaną w technice olejnej sceną ECCE AGNUS DEI (Oto Baranek Boży). Początkowo zastąpiło ono nastawę ołtarza głównego ze sceną Ostatniej Wieczerzy (przeniesioną do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa). Obraz oprawiony był pierwotnie w bogato zdobioną ramę zwieńczoną krzyżem. W połowie lat pięćdziesiątych usunięto go z kościoła, do którego powrócił wiele lat później. Umieszczony został wówczas na północnej ścianie prawego ramienia transeptu, gdzie wisi do dziś.
wiecej »Z końca XIX wieku pochodzi czternaście obrazów zawieszonych na ścianach naw bocznych z przedstawieniami Drogi Krzyżowej. Nieznany autor, tworząc cykl tych eklektycznych w charakterze malowideł, inspirował się wyraźnie renesansową i barokową stylistyką. Wszystkie oprawione zostały w rozbudowane, neogotyckie ramy o dość uproszczonym rysunku form, nawiązujących do detalu architektonicznego. 

wiecej »Polichromia kościołaNa chórze muzycznym nad głównym wejściem do kościoła znajduje się jeszcze jeden element wyposażenia o dalekich już echach gotyku. Są to organy z 1964 roku, zbudowane przez firmę Władysława Kaczmarka z Wronek. Zastąpiły one zniszczony podczas bombardowania kościoła instrument Barnima Grüneberga z neogotyckim prospektem. 

wiecej »Po zakończeniu pierwszej wojny światowej umieszczona została w kościele marmurowa tablica poświecona poległym parafianom, która widnieje w zachodniej nawie bocznej. Wśród wymienionych zmarłych było wielu naszych rodaków, o czym świadczą polsko brzmiące nazwiska i imiona.
wiecej »Lampki wieczneKropielniceDzwony

Cztery dzwony żelazne, odlane w ludwisarni w Bochum, zawieszone są w wieży. Trzem z nich nadano imiona św. Jana Chrzciciela, św. Bonifacego i św. Ottona, ostatni to mały dzwon przeniesiony z sygnaturki.Oprócz współczesnych elementów wyposażenia, będących rodzajem pastiszu zabytków gotyckich, jakimi są wzmiankowane wyżej dzieła prof. Leonarda Torwirta, z początku lat sześćdziesiątych XX wieku pochodzi kilka jeszcze dodanych obiektów. Są nimi dębowe konfesjonały, ustawione wzdłuż naw bocznych, oraz stalle z boazeriami w prezbiterium. Swą formą oraz snycerskim detalem wyraźnie nawiązują do neogotyckich zabytków tej świątyni.
wiecej »BalustradaPozostałością wielkich przemian w wystroju kościoła z początku lat dwudziestych XX wieku - związanych z obchodami dwusetnej rocznicy odnowienia katolicyzmu na Pomorzu Zachodnim - jest wystrój malarski kruchty oraz rzeźba Matki Boskiej Zwycięskiej ustawiona przy prawym filarze transeptu. 

wiecej »